Služby

Služby očného lekára v Košiciach

Služby očného lekára v Košiciach

Využite služby našej očnej ambulancie SED MED s.r.o. v Košiciach a ušetríte čas a starosti s plánovaním dňa. U nás môžete prísť na očné vyšetrenie ešte pred odchodom do práce

Na vyšetrenie sa objednávajte telefonicky na čísle 0907 812 586 v čase od 12:00 do 13:00 hod.. Neobjednaných pacientov prosíme, aby sa dostavili ráno o 8:00 hod.. 

Využite služby našej očnej ambulancie SED MED s.r.o. v Košiciach a ušetríte čas a starosti s plánovaním dňa.

U nás môžete prísť na očné vyšetrenie ešte pred odchodom do práce

Na vyšetrenie sa objednávajte telefonicky na čísle 0907 812 586 v čase od 12:00 do 13:00 hod..

Neobjednaných pacientov prosíme, aby sa dostavili ráno o 8:00 hod.. 

Komplexné očné vyšetrenie

Komplexné očné vyšetrenie

Preventívne prehliadky

Preventívne prehliadky

Akútne stavy ošetrujeme bez objednania. Od našich pacientov nevyžadujeme výmenný poukaz.

Náhle vzniknuté stavy (poruchy videnia, zápaly, úrazy oka…) riešime pohotovo.

Prosíme o trpezlivosť. 

Prednostne sa podľa závažnosti zdravotného stavu staráme o objednaných pacientov.

Akútne stavy ošetrujeme bez objednania. Nevyžadujeme výmenný poukaz. Náhle vzniknuté zdravotné stavy (poruchy videnia, zápaly, úrazy oka) riešime pohotovo.

Prosíme o trpezlivosť, prednostne sa podľa naliehavosti zdravotného stavu staráme o objednaných pacientov.