Cenník

Cenník výkonov platný od 01.09.2023

Cenník výkonov platný od 01.09.2023

Očná ambulancia SED MED s.r.o. v Košiciach má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Platba možná len v hotovosti. 

Očná ambulancia SED MED s.r.o. v Košiciach má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Platba možná len v hotovosti. 

Vyšetrenia a výkonyCena
Kompletné očné vyšetrenie (zraková ostrosť, predný segment oka, očné pozadie)
40 €
Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predného segmentu oka
25 €
Vyšetrenie predného segmentu oka
25 €
Kontrolné očné vyšetrenie (do mesiaca od prvotného vyšetrenia)
10 €
Výter zo spojovkového vaku
10 €
Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
15 €
Epilácia chybne rastúcich rias
10 €
Odstránenie cudzieho telieska z rohovky, ev. spojovky
30€
Preplach slzných ciest
10 €
Vyšetrenie farbocitu
10 €
Komplexná diagnostika glaukómu (denná krivka, gonioskopia, perimeter)
50 €
Kontrola pacienta dispenzarizovaného pre zelený zákal
10 €
Pachymetria (meranie hrúbky rohovky)
10 €
Aplikácia liekov pomocou injekcií (subkonjunktiválne, parabulbárne)
10 €

Vyšetrenia a výkony

Cena

Kompletné očné vyšetrenie (zraková ostrosť, predný segment oka, očné pozadie)

40 €

Vyšetrenie zrakovej ostrosti a predného segmentu oka

25 €

Vyšetrenie predného segmentu oka

25 €

Kontrolné očné vyšetrenie (do mesiaca od prvotného vyšetrenia)

10 €

Výter zo spojovkového vaku

10 €

Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

15 €

Epilácia chybne rastúcich rias

10 €

Odstránenie cudzieho telieska z rohovky, ev. spojovky

30 €

Preplach slzných ciest

10 €

Vyšetrenie farbocitu

10 €

Komplexná diagnostika glaukómu (denná krivka, gonioskopia, perimeter)

50 €

Kontrola pacienta dispenzarizovaného pre zelený zákal

10 €

Pachymetria (meranie hrúbky rohovky)

10 €

Aplikácia liekov pomocou injekcií (subkonjunktiválne, parabulbárne)

10 €

Prehliadky a lekársky posudok* Cena
O zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (skup. A, B)
30 €
O zdravotnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní (zbrojného pasu)
40 €
O zdravotnej spôsobilosti pred pobytom a prácou v zahraničí
20 €
O zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz
20 €
O zdravotnej spôsobilosti na štúdium na SŠ, VŠ
20 €
O zdravotnej spôsobilosti na iné účely (športové a záujmové aktivity)
20 €

Prehliadky a lekársky posudok* 

Cena

O zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (skup. A, B)

30 €

O zdravotnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní (zbrojného pasu)

40 €

O zdravotnej spôsobilosti pred pobytom a prácou v zahraničí

20 €

O zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz

20 €

O zdravotnej spôsobilosti na štúdium na SŠ, VŠ

20 €

O zdravotnej spôsobilosti na iné účely (športové a záujmové aktivity)

20 €

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácuCena
Vstupné, výstupné a preventívne prehliadky na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
35 €
Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (vodič profesionál, vodič skup. 2, rizikové pracoviská, SBS služby, práca so zobrazovacou jednotkou, PVV, obsluha VZV)
35 €
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta
35 €
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce
35 €

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

Cena

Vstupné, výstupné a preventívne prehliadky na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby

35 €

Prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (vodič profesionál, vodič skup. 2, rizikové pracoviská, SBS služby, práca so zobrazovacou jednotkou, PVV, obsluha VZV)

35 €

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

35 €

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce

35 €

Výkony na žiadosť pacienta, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poisteniaCena
Vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia (samoplatca)
40 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely
25 €

Výkony na žiadosť pacienta, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Cena

Vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia (samoplatca)

40 €

Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely

25 €

Administratívne výkonyCena
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (sociálna poisťovňa…)
20 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta
5 €
Vystavenie posudku o zdravotnom stave pacienta pre potreby súdu, na žiadosť občana, polície alebo vyšetrovateľa
30 €
Výkony pre komerčné poisťovne
30 €
Vystavenie potvrdenia o celodennom ošetrení pacienta
3 €

Administratívne výkony

Cena

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (sociálna poisťovňa…)

20 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

5 €

Vystavenie posudku o zdravotnom stave pacienta pre potreby súdu, na žiadosť občana, polície alebo vyšetrovateľa

30 €

Výkony pre komerčné poisťovne

30 €

Vystavenie potvrdenia o celodennom ošetrení pacienta

3 €

Príplatok pre neobjednaných pacientovCena

Príplatok za vyšetrenie neobjednaného pacienta

10 €

Príplatok pre neobjednaných pacientov

Cena

Príplatok za vyšetrenie neobjednaného pacienta

10 €